tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Caprylic capric triglyceride

Inne nazwy: Trójglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego

Identyfikator produktu Caprylic capric triglyceride
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 73398-61-5
Nr WE 277-452-2
Postać fizyczna Żółtawa ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 0 - 10ºC
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny