tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Caprylic capric triglyceride

Inne nazwy: Trójglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego

Identyfikator produktu Caprylic capric triglyceride
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 73398-61-5
Nr WE 277-452-2
Postać fizyczna Żółtawa ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 0 - 10ºC
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny