tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Biel tytanowa

Inne nazwy: Dwutlenek tytanu, ditlenek tytanu

Identyfikator produktu Biel tytanowa
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki
Nr CAS 13463-67-7
Wzór chemiczny TiO2
Masa molowa 79,87 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia Anataz: 1560°C, Rutyl: 1843°C, Brukit: 1825°C
Temperatura wrzenia/zakres 3000°C (1013 hPa)
Gęstość względna Anataz: 3,9 kg/l (20°C), Brukit: 4,17 kg/l (20°C), Rutyl: 4,26 kg/l (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1μg/l