tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Beta alanina

Inne nazwy: Kwas 3-aminopropionowy

Identyfikator produktu Beta alanina
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminokwasy
Nr CAS 107-95-9
Nr WE 203-536-5
Wzór chemiczny C3H7NO2
Masa molowa 89,09 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 6,5-7,5
Gęstość względna 1,437 g/cm (19ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 471 g/l