tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan wapnia

Inne nazwy: Saletra wapniowa

Identyfikator produktu Azotan wapnia
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki wapnia, Związki azotu
Nr CAS 10124-37-5
Nr WE 233-332-1
Wzór chemiczny Ca(NO3)2
Masa molowa 164,09 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru białego
ADR UN1454
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5-7 (10% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia <400°C
Gęstość względna 2,05 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Łatwo rozpuszczalny