tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan wapnia

Inne nazwy: Saletra wapniowa

Identyfikator produktu Azotan wapnia
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki wapnia, Związki azotu
Nr CAS 10124-37-5
Nr WE 233-332-1
Wzór chemiczny Ca(NO3)2
Masa molowa 164,09 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru białego
ADR UN1454
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5-7 (10% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia <400°C
Gęstość względna 2,05 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Łatwo rozpuszczalny

Azotan wapnia znany także pod nazwą „saletra wapniowa” jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy azotanów (tak zwanych saletr)  - czyli soli kwasu azotowego i wapnia. Występuje jako bezwonny proszek o białym kolorze który łatwo rozpuszcza się w wodzie. Azotan wapnia jest silnie higroskopijny. Zawiera właściwości utleniające, dlatego nie należy dopuszczać go do materiałów łatwopalnych. W małych ilościach występuje także jako minerał nitrokalcyt Ca(NO3).

Azotan wapnia może być stosowany w wielu branżach. W budownictwie traktowany jest jako wielozadaniowa domieszka do betonu a jej głównym zadaniem jest przyśpieszenie wiązania. Używany jest także przy wstępnym oczyszczeniu ścieków w celu zapobiegania emisji zapachów.
Jednak główne zastosowanie saletra wapniowa znajduje w ogrodnictwie, a konkretnie w nawozach.

 

Saletra wapniowa jest jednoskładnikowym nawozem używanym głównie jako nawóz azotowy stosowany w ogrodach, sadach, na polach oraz w uprawach pod osłoną, szklarniowych i tunelowych. Dostarcza łatwo przyswajalną formę wapnia oraz azotu które wpływają korzystnie na uprawę między innymi: pomidorów, papryki czy jabłoni. Dodatkowo jest doskonałym źródłem potasu i fosforu.

Wykorzystywany jest także do dokarmiania dolistnego i doglebowego, nawożenia kropelkowego oraz interwencyjnego. W związku z tym, ze azot stanowi budulec białek jest ważnym składnikiem odżywczym dla roślin, natomiast wapń zwiększa odporność roślin na różne choroby. Warto pamiętać, że ten rodzaj nawozu nie można mieszać z nawozami zawierającymi siarczany lub fosfor (np. siarczan potasu czy kwas fosforowy)