tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Azotan srebra

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Azotan srebra
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki srebra, Związki azotu
Nr CAS 7761-88-8
Nr WE 231-853-9
Numer indeksowy 047-001-00-2
Wzór chemiczny AgNO3
Masa molowa 169,88 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwny krystaliczny proszek
ADR UN1493
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,4 - 6,4 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 212°C
Temperatura wrzenia/zakres 444°C
Gęstość względna 4,35 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 2150 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w amoniaku, słabo w eterze etylenowym i glicerynie