tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Azotan srebra

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Azotan srebra
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki srebra, Związki azotu
Nr CAS 7761-88-8
Nr WE 231-853-9
Numer indeksowy 047-001-00-2
Wzór chemiczny AgNO3
Masa molowa 169,88 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwny krystaliczny proszek
ADR UN1493
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,4 - 6,4 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 212°C
Temperatura wrzenia/zakres 444°C
Gęstość względna 4,35 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 2150 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w amoniaku, słabo w eterze etylenowym i glicerynie