tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Azotan sodu

Inne nazwy: Saletra sodowa, saletra chilijska

Identyfikator produktu Azotan sodu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki sodu, Związki azotu
Nr CAS 7631-99-4
Nr WE 231-554-3
Numer indeksowy 007-010-00-4
Wzór chemiczny NaNO3
Masa molowa 84,99 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy lub proszek
ADR UN1498
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH Ok. 5-9 w temp. 25°C 10% r-r
Temperatura topnienia/krzepnięcia 307°C w 1013 hPa
Gęstość względna 2,26 g/cm3 w temp. 20°C
Rozpuszczalność w wodzie > 100 g/l w 20°C