tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan manganu roztwór

Inne nazwy: Saletra manganowa roztwór

Identyfikator produktu Azotan manganu roztwór
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki manganu, Związki azotu
Nr CAS 10377-66-9
Nr WE 233-828-8
Wzór chemiczny Mn(NO3)2
Masa molowa 178,95 g/mol
Postać fizyczna Jasnoróżowa ciecz
ADR UN2724
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna 235 g/l (Mn)