tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Alkohol n-propylowy

Inne nazwy: N-propanol, 1-hydroksypropan

Identyfikator produktu Alkohol n-propylowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 71-23-8
Nr WE 200-746-9
Wzór chemiczny C3H8O
Masa molowa 60,09 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
ADR UN1274
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -127°C
Temperatura wrzenia/zakres 96,5-98,0°C
Gęstość względna (20°C) 803-805 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie Nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.