tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Alkohol cetylstearylowy 50/50

Inne nazwy: Alkohol cetylowo stearylowy

Identyfikator produktu Alkohol cetylstearylowy 50/50
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 67762-27-0
Nr WE 267-008-6
Wzór chemiczny C34H72O2
Postać fizyczna Białe lub prawie białe granulki lub proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 48-52 ºC
Temperatura wrzenia/zakres > 295°C
Gęstość względna (60°c): ok. 0,82 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nieropuszczalny