tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Alkohol cetylctearylowy 30/70

Inne nazwy: Alkohol cetylowo stearylowy

Identyfikator produktu Alkohol cetylctearylowy 30/70
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 67762-27-0
Nr WE 267-008-6
Wzór chemiczny C34H72O2
Postać fizyczna Białe lub prawie białe granulki lub proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 48-52ºC
Temperatura wrzenia/zakres > 295°C
Gęstość względna (60°C): ok. 0,82 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nieropuszczalny

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.