tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

2- acetylopirazyna

Inne nazwy: Pyrazin-1-ylethan-1-one

Identyfikator produktu 2- acetylopirazyna
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Nr CAS 140-31-8
Nr WE 205-411-0
Wzór chemiczny C6H6N2O
Masa molowa 122,12 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego lub żółtego
Kod taryfy celnej 29335995
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Podobny do czekolady lub popcornu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 75,0 – 80,0ºC