tel: +48 817565520
pl en ru cs

Dbamy o bezpieczeństwo

Centro-chem, w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, wywołanego dynamicznym rozprzestrzenianiem się Covid-19, podejmuje wiele działań mających na celu zapewnienie ciągłości działalności spółki, kierując się w nich nadrzędną zasadą bezpieczeństwa. Jesteśmy współodpowiedzialni za pracowników, kontrahentów i całą społeczność,  dlatego też niemal natychmiast wdrożyliśmy szereg działań prewencyjnych minimalizujących ryzyko zakażenia i wzrostu liczby zachorowań.

Podejmujemy szereg kroków zapobiegawczych:

  • monitoring wytycznych instytucji rządowych, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO, aktualną sytuację i decyzje analogicznych organów w innych państwach,
  • ograniczenie podróży służbowych do niezbędnego minimum,
  • zapewnienie środków technicznych do wykonywania pracy zdalnej,
  • wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wprowadzenie dodatkowych wytycznych wykonywania pracy w okresie zagrożenia epidemiologicznego,
  • wdrożenie dodatkowych wytycznych dotyczących kontroli wejścia/wjazdu na teren spółki, obejmujące wymóg przeprowadzenia kontroli temperatury, przekazywania przesyłek lub dokumentów, jak i utrzymania czystości oraz dezynfekcji,
  • działania zapewniające bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Obecna rzeczywistość jest nadzwyczajna i niezwykle dynamiczna, dlatego nie możemy dać gwarancji, że nie wystąpią utrudnienia, ograniczenia lub inne komplikacje. Nikt odpowiedzialny w tych uwarunkowaniach nie może dać takiej gwarancji. Możemy jednak zadeklarować, i czynimy to z pełnym przekonaniem, że pracujemy , aby im przeciwdziałać lub jak najszybciej zminimalizować ich konsekwencje, pozostając z Państwem w stałym kontakcie.

Dziękujemy wszystkim naszym Klientom oraz naszym Partnerom biznesowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wdrożonych działań prewencyjnych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym:

info@centro-chem.pl

Również w kwestiach związanych z działalnością handlową pozostajemy do Państwa stałej dyspozycji.