tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Nabídka

Kontaktní osoba

Paweł Żołędź
kom: +48 532 540 012
pawel.zoledz@centro-chem.pl

Kinga Dzwonnik
kom: +48 607 200 633
kinga@centro-chem.pl

Justyna Wójcik
kom: +48 603 134 003
justyna@centro-chem.pl

 

KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ

Ostatní jména: kyselina sulfamidová

ID produktu KYSELINA AMIDOSULFONOVÁ
Odvětví Domácí chemie, Suroviny A-Z, Lepidla, oleje, maziva, Pryskyřice, plasty, polyuretany
Chemické suroviny Látky A-Z, Kyseliny
Č. CAS 5329-14-6
Č. ES 226-218-8
Indexové číslo 016-026-00-0
Chemický vzorec H2NSO3H
Molární hmotnost 97,09 g/mol
Fyzická postava Bílá pevná látka. Bílý, krystalický prášek
Kód celního sazebníku 28111980
ADR UN2967
Fyzikální a chemické vlastnosti
Čich Žádný zápach
Bod tání / bod tuhnutí 205°C
Relativní hustota 2,15 g/cm3 (25°C)
Rozpustnost ve vodě 181,4 g/ l (20°C)

Kyselina amidosulfonová je anorganická chemická sloučenina, která je amidem kyseliny sírové. Tato substance je bílá pevná látka ve formě krystalického prášku, bez zápachu.

Kyselina amidosulfonová je označena jako ADR s UN číslem 2967. Je přítomna mimo jiné v takových průmyslových odvětvích, jako jsou: chemie pro domácnost, lepidla, oleje, maziva, pryskyřice, plasty, polyuretany a další.

Použití:

  • hlavně v chemickém průmyslu
  • jako koagulační činidlo pryskyřic,
  • k získání ohnivzdorných povlaků na tkaniny,
  • k odstranění usazenin v tvrdé vodě,
  • regulátor pH,
  • při opalování a galvanickém pokovování,
  • jako základní substance v acidimetrii,
  • substance pro impregnaci papíru a rafinaci kovů,
  • chemické činidlo pro laboratorní, analytické a výukové účely.